Kuran Kursu Öğretmen Alımları 2013

Sponsorlu Bağlantılar

Kuran Kursu Öğretmen Alımları 2013

Diyanet İşleri Başkanlığı 600 adet Kuran Kursu öğreticisi tarafi öğretmeni alımı yapacağını duyurdu. Sözlü imtihan bulunmakta. Diğer bilgileri aşağıdaki duyurudan bulabilirsiniz.

D U Y U R U
Diyanet İşleri Başkanlığından;
Başkanlığımıza ait aşağıda derslikı, unvanı, mezuniyet durumları, kadro derecesi ve sayısı belirtilen
Kur’an kursu öğreticisi kadrolarına; 2012 KPSS (B) grubu puan gizası esas alınarak aşağıdaki tabloda
belirtilen her bir grup dahilin boş kadro sayısının üç (3) sertna kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü imtihana
çağrılacak adaylar arasından imtihan nihayetucu başarı gizasına göre Kur’an kursu öğreticisi alınacaktır.
I. Atkör Yapılacak Kadroların Unvan, Sınıf, Derece ve Sayısına Göre Dağılımı

Kuran Kursu Öğretmen Alımları 2013 Kuran Kursu Öğretmen Alımları 2013
SINIFI UNVANI GRUP KPSS MEZUNİYET
DURUMU
KADRO
DERECESİ
KPSS
PUANI
KONTENJAN
SAYISI
D.H.S. Kur’an Kursu
Öğreticisi
1 İlahiyat Fakültesi+Hafız 8-12 KPSSP3 30
2 İlahiyat Fakültesi 8-12 KPSSP3 200
3 İlahiyat Ön Lisans+Diğer
Lisans+Hafız
8-12 KPSSP3 20
4 İlahiyat Ön Lisans
+Diğer Lisans
8-12 KPSSP3 40
5 İlahiyat Ön Lisans+Hafız 8-12 KPSSP93 140
6 İlahiyat Ön Lisans 8-12 KPSSP93 75
7 İ.H.L+Diğer
Lisans+Hafız
8-12 KPSSP3 10
8 İ.H.L+Diğer Lisans 8-12 KPSSP3 5
9 İ.H.L+Diğer Ön
Lisans+Hafız
8-12 KPSSP93 5
10 İ.H.L+Diğer Ön Lisans 8-12 KPSSP93 5
11 İ.H.L+Hafız 8-12 KPSSP94 60
12 İ.H.L 8-12 KPSSP94 10
TOPLAM 600
II. Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen koşulları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığının alakali yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan
personel dahilin aranan “Ortak Nitelik” koşulını taşımak,
3. Kur’an kursu öğreticiliği dahilin geçerlilik süresi dolmamış yeterliğe sahip olmak (2011, 2012 ve 2013
yıllarında Başkanlıkça yapılan yeterlik imtihanlarından birinde başarılı olmak),
4. Kur’an Kursu öğreticiliği yapmaya engel bir özrü bulunmamak,
5. En az imam-hatip lisesi mezunu olmak,
6. Lisans mezunları dahilin 2012 seneı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden 40 veya üzeri puan almış
olmak,
7. Önlisans mezunları dahilin 2012 seneı KPSS (B) grubu KPSSP93 puan türünden 40 veya üzeri puan
almış olmak,

8. Ortaöğretim mezunları dahilin 2012 seneı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türünden 40 veya üzeri puan
almış olmak.
III. Başvuru, Sınav, Atkör İşlemleri ve Diğer Hususlar
a) Başvuru İşlemleri
1. Yukarıdaki koşulları taşıtaraf adaylar, 13/08/2013 (08:00)–23/08/2013 (16:30) tarihlerinde
www.diyanet.gov.tr internet sitesindeki (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden eBaşvuru programı aracılığı ile imtihan dahilin e-Başvuru formunu kendileri doldurduktan nihayetra istenen
belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Adaylardan istenen
belgeleri getirmeleri duruminde, vatandışından imtihana müracaat edecek adaylar adına üçüncü kişilar
müracaat işlemini yapabileceklerdir.
2. İl Müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri, adayın e-Başvuru formuna girdiği bilgiler ile müracaat dahilin
gerekli belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten nihayetra aktivasyon işlemini
gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.
3. İl müftülüklerince yapılan aktivasyon işleminden nihayetra, İKYS il yöneticileri, “Aday Başvuru Belgesi”ni
adaylara vereceklerdir. Adaya verilen bu belge “imtihan giriş belgesi” yerine geçmez.
4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından
adayın kendisi sorumlu olacaktır.
5. Adaylar, sözlü imtihana girmek istedikleri imtihan merkezini e-Başvuru formundaki alakali kısımda
belirteceklerdir.
6. Müracaatların nihayeta ermesinden nihayetra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
7. İl Müftülüklerinde yapılan aktivasyon esnasında, müracaat dahilin gerekli belgeleri ibraz edemeyen
adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
8. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmataraf veya posta yolu ile yapılan müracaatlar ile
23/08/2013 (16:30) tarihinden nihayetra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9. Başkanlığımız (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden e-Başvuru formunu
doldurmayan/dolduramataraf veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan/yaptıramayan
adayların müracaat talepleri hiçbir biçimde kabul edilmeyecektir.
10. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 2
nci maddesindeki “Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme nihayetucu B
grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha nihayetraki personel alımları dahilin
yerleştirmelerine esas alınan puanla müracaatda bulunamazlar.” hükmü ikaznca;
· Kadrolu 2012-II Açıktan Atkör Sözlü Sınavı,
· 2012-IV SÖZPER 4-B Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınavı,
· 2013-I SÖZPER 4-B Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınavı,
sonucu kadrolu atananlar veya sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirilenler, bir nihayetraki KPSS imtihanı
sonucuna kadar 2012 KPSS B grubu puanları ile bu imtihana ve yapılacak başka açıktan atkör ve
sözleşmeli alımlara başvuramayacaklardır.
Söz konusu madde gereğince, bu imtihan nihayetucunda ataması yapılan adaylar 2012 KPSS B grubu
puanı esas alınarak yapılacak başka açıktan atkör ve sözleşmeli alımlara müracaat edemeyeceklerdir.

b) Sınav İşlemleri
1. Sözlü imtihanAnkara, Antalya, Bolu, Bursa, Elazığ, Erzurum, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Konya,
Manisa, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa imtihan merkezlerinde yapılacaktır. Adaylar e-Başvuru formunda
sözlü imtihana girmek istedikleri imtihan merkezini seçeceklerdir. Başvuruların nihayetra ermesinden nihayetra
adayların imtihan merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.
2. Bir kontenjan grubunda müracaatların, kontenjandan çok olması duruminde, KPSS puanı en yüksek
olan adaydan başlamak üzere kontenjanın üç (3) sertna kadar aday sözlü imtihana alınacaktır. KPSS
puan gizasına göre bir grupta nihayet gizadaki aday sayısının ani çok olması duruminde bu adayların
tümü sözlü imtihana turrılacaktır.
3. Adayların imtihana sertlacakları tarih, imtihana müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ve yapılacak
gerekli hazırlıkların ardından nihayetraki bir tarihte Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde
(www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyuru edilecektir.
4. Sınava girmeye hak kazananlar “Sınav Giriş Belgesi”ni, (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi)
adresinden alabileceklerdir.
5. Adaylar, sözlü imtihana gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden
birini (nüfakıl cüzdanı, pasaport veya ehliyet) taraflarında bulunduracaklardır.
6. Sözlü imtihana girmeye hak kazandığı durumde duyuru edilen imtihan tarihlerinde imtihana sertlmataraf adaylar
imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara ne nedenle olursa olsun ikinci bir imtihan
hakkı verilmeyecektir.
7. Sözlü imtihanda başarılı sayılmak dahilin en az 70 puan almak koşultır. Atamalar ise, sözlü imtihanda
başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca
yapılacaktır.
8. Sınav nihayetuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyuru edilecektir.
9. Adaylar, “imtihan giriş belgesi” alma, imtihan nihayetuç öğrenme ve tercih işlemlerini
(https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.
c) Atkör İşlemleri

Sponsorlu Bağlantılar

1. Sözlü imtihan nihayetucu başarılı olan adaylar arasından, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı
sırasına göre, belirlenen kontenjan sayısı kadar adaya tercih hakkı verilecektir.
2. Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecek tarihler dahilerisinde
(https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresinden yapılacaktır.
3. Sözlü imtihanda alınan puanların eşit olması duruminde KPSS puanı yüksek olana, onun da eşit olması
halinde KPSS’ye sertldığı tahsil belgesinin mezuniyet tarihi evvel olana, bu tarihin de aynı olması
halinde, doğum tarihi evvel olanne tercih hakkı verilecektir.
4. Tercih hakkı elde eden adaylar, Başkanlıkça belirlenecek tarihler dahilerisinde
(https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresinden duyuru edilecek tercih programı aracılığıyla
tercihlerini yapacaklardır.
5. Tercih yapmaya hak kazanan adaylar en çok 25 yer tercihinde bulunabileceklerdir.
6. Atamalar adayların tercih formundaki yer tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır. Tercihlerine
yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda mündurum kalan yerlere Başkanlıkça re’sen
yerleştirilecektir.

7. Tercih yapmataraf adaylar boş kalan kontenjanlara Başkanlıkça re’sen atanacaktır.
8. Başkanlıkça belirlenecek tarihler dahilerisinde (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresindeki
tercih formunu doldurmayan/dolduramataraf adaylara her ne nedenle olursa olsun ek tercih hakkı
verilmeyecektir.
9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddeleri gereğince, ataması yapılanların,
atkör emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden saygınlıken (belge ile ispatı mümkün güçlayıcı nedenler
olmaksızın) 15 gün dahilerisinde işe başlamayanların atkör onayları iptal edilecektir. Bu durumdaki
adaylar 1 sene süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler.
d) Diğer Hususlar
1. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Atkör sürecinde ataması yapılan
adaylardan belge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık imtihan ve atkör sürecinin her aşamasında aday
tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2. Sınav evvelsi, nihayetrası ve atkör sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda
bulunduğu tespit edilen adayların müracaat ve imtihanları geçersiz sayılacağı gibi atamaları yapılsa dahi
görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
3. Bu duyurudaki koşullar, sadece bu imtihan ve bu imtihana bağlı atamalar ile alakalidir. Bundan nihayetraki
imtihan ve atamalar dahilin müktesep teşkil etmez.
4. Atkör nihayetuçları Diyanet İşleri Başkanlığının www.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
5. Sınav ve nihayetuçları ile alakali Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan bütün duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
6. Sınavla alakali iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve ovalı
dilekçelerini Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
7. Sözlü imtihan nihayetuçlarına ilişkin itirazlar, imtihan nihayetuçlarının duyuru edilmesinden saygınlıken 7 (yedi) gün
içinde ıslak imzalı ve ovalı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
İtirazlar, Başkanlığımızca en çok 15 (on beş) gün dahilinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya
bildirilecektir. Sınav nihayetuçlarının duyuru edilmesinden saygınlıken 7 (yedi) gün dahilinde ıslak imzalı ve ovalı
olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı,
soyadı, imza ve adresi olmataraf dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
8. Bu duyuruda yer almataraf hususlarla alakali olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Diyanet İşleri
Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atkör ve
Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa
Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
IV. Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Adayların, “müracaat dahilin gerekli belgeleri” müracaat esnasında İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticilerine
ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
“Başvuru dahilin gerekli belgeler”, denetim edildikten nihayetra adaylara iade edilecektir.
1. T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,
2. KPSS’ye müracaatrken betaraf edilen tahsil durumunu gösterir Mezuniyet Belgesi (Adayların beyan
ettiği tahsil belgeleri mezuniyet belgesi olmalıdır. Birden çok mezuniyet dahileren unvan gruplarından

birisine başvuracak adayların betaraf ettikleri mezuniyet durumlarını gösterir belgelerin hepsini müracaat
esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.),
3. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar dahilin),
4. Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve müracaat yapılan unvanda görev yapmaya engel bir özrü
bulunmadığına ilişkin ovalı beyanı.
NOT:
Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atkör sürecinde alakali birime teslim
edilecektir.
V. Sınav Konuları
Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık sözlü imtihanına sertlacakların esas ve
hususi yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı
teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin esas ve hususi yeterlik kriterleri esas alınır.
1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
3. Hitabet ve etik ilkeleri. (10 puan)
VI. İletişim
Yazışma Adresi:Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri
Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
Telefon: (0312) 295 70 00

20 Ağustos, 2013 | Kategori iş ilanları, işkur
Bu İşkur yazısı 7 ay  önce sitemizde yayınlanmıştır.

Henüz Yorum Bulunmuyor

Yorum,Soru,Görüş ve Önerilerinizi Alalım ?

Sitemizde yorum yapan kullanıcılar yaptıkları yorumlardan sorumludur. Düzgün bir Türkçe ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.

İŞKUR’un resmi sitesi değildir. Sitemizde iş ilanları ve haberleri resmi kaynaklardan derlenerek yayınlanmaktadır. İçeriklerin tamamı editörlerimiz tarafından özgün ve belirli kaynaklardan derlenerek yayınlanmaktadır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kopyalanması yasaktır.
Gizlilik ve Telif Hakkı | Reklam Yayıncılığı Politikası | İletişim