2013 Genelkurmay Sivil Memur Alımları Başvuru

Sponsorlu Bağlantılar

2013 Genelkurmay Sivil Memur Alımları Başvuru

Türkiye İş Kurumu İşkur Kamu İş İlanları, Kamu Memur Alımları. Genelkurmay Başkanlığı Ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2013 Yılı Açıktan Atama Yöntemiyle 111 Sivil Memur Alacak.

Ön Başvurular 12 Ağustos 2013 Saat 17:00 kadar www.kkk.tsk.tr Adresinden Yapılacak.

Tablo 1 İndirin Sivil Memur Alım Kontenjanı Ve Nitelikleri.

Tablo 2. İndirin. Faaliyet Takvimi.

Başvurulacak Adaylarda Aranılacak Özellikler:
A. Genelkurmay Başkanlığı Ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının Merkez Ve Bağlı Taşra Teşkilatı İhtiyacı İçin “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı Ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri Doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Tabi Açıktan Atama Yoluyla Sivil Memur Temini Yapılacaktır.
B. Sivil Memur Alım Kontenjanı Ve Nitelikleri Tablo-1’dedir.
C. Kontenjanlar İdarenin İhtiyaçları Doğrultusunda Değiştirilebilecektir. (Kontenjanlar Tablo-1’de Belirtilen Unvanlar İçin Ataması Yapılacak İller İçin Artırılabilecek Veya Aynı Unvan İçin Başka Bir İl/İlçeye Kontenjan İlave Edilebilecektir.) Ç. Adaylara Yapılacak Tüm Tebligatlar/Duyurular (Başvuru Şartlarını Taşımadığı Anlaşılan Ve Bu Suretle İşlemleri Sonlandırılan Adayların Bilgilendirilmesi Dahil.) K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr Genel Ağ (İnternet) Adresi Üzerinden Yapılacak, Ayrıca Adaylara Yazılı Tebligat Gönderilmeyecektir. (Ayrıca Adaylara, İşlemleri Ve Sınavlar Hakkındaki Bazı Bilgilendirmeler E-Posta Adresine Mesaj Ve/Veya Cep Telefonuna SMS Göndermek Suretiyle Yapılabilecektir.)
D.Tüm Aşamalarda (Kayıt-Kabul, Uygulamalı Sınav Ve Mülakat) “Başvuru Şartlarını Taşımadıkları Anlaşılan” Adayların İşlemleri İptal Edilecektir.

Online Başvuru Sayfası.

E. Adaylarda Aranacak Nitelikler:
(1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci Maddesinde Belirtilen Genel Ve Özel Şartlara Sahip Olmak (20 Eylül 2013 Tarihi İtibarıyla 18 Yaşını Tamamlamış Olmak),
(2) Herhangi Bir Kamu Kurum Ve Kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Görevlerde Daha Önce Çalışmış Veya Çalışıyor Olmamak,
(3) Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Erbaş Veya Sözleşmeli Er Olarak Sözleşmesi Feshedilmiş Veya Halen Çalışıyor Olmamak,
(4) Sevk Edilecekleri Askeri Hastaneden “Sivil Memur Adayı Olur” Kararlı Rapor Almış Olmak (Yapılacak Sınavlar Sonucunda Başarılı Olan Asil Ve Yedek Adaylar Sevk Edilecekleri Asker Hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Esaslarına Göre Muayene Edilerek Sağlık Raporu Alacaklardır.),
(5) Değerlendirmede Başarılı Olan Adayların, Güvenlik Soruşturması Sonucu Olumlu Olmak Ve Göreve Başlamalarında Bir Sakınca Bulunmamak,
(6) Erkek Adaylar İçin; Uygulamalı Sınav/Mülakatların Son Günü (20 Eylül 2013) İtibarıyla Askerlik Durumu Bakımından; Askerlikle İlgisi Bulunmamak, Askerlik Çağına Gelmemiş Bulunmak Veya Askerlik Çağına Gelmiş İse Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yapmış Yahut Ertelenmiş Veya Yedek Sınıfına Geçirilmiş Olmak.
NOT: Şehit, Malul Gazi Ve Muharip Gazi Eş Ve Çocuklarının; Anne, Baba Veya Eşinin Şehit/Gazi Olduğunu Gösterir Belge İle Başvurularında, Almış Oldukları Merkezi Sınav Puanına, Aldığı Puanın %10 Fazlası Eklenerek Hesaplanmış Puan Dikkate Alınır.

Ön Başvurular:
A.Adayların Mağdur Olmamaları (Ulaşım, Konaklama Vb.) Maksadıyla; Sınavlar (Uygulamalı Sınav Ve/Veya Mülakat) Safhasına Kadar Üç Aşamada Elemeye Tabi Tutulacaklardır.
(1) 1’inci Aşama (Ön Başvuru) :
Adaylar Önce www.kkk.tsk.tr Adresindeki Ön Başvuru Formunu Doldurarak Ön Başvuru İşlemini Çervrimiçi (Online) Olarak Yapacaklardır. Ön Başvuruda Adaylara Sistem Tarafından Aday Numarası Verilecektir. Aday Numarası Almayan Adaylar, Ön Başvuru Yapmamış Olarak Değerlendirilecektir. Şahsen, Posta, Dilekçe Veya Diğer Şekilde Yapılacak Ön Başvurular Kabul Edilmeyecektir.
(2) 2’nci Aşama (Başvuru) :
Başvurular, Ön Başvurusu Kabul Edilen Adaylardan Her Unvan İçin Belirlenecek Taban Puan Üzerindekilerin, İstenilen Belgeleri Posta Yoluyla Göndermeleri Veya Şahsen Elden Teslim Etmeleri İle Tamamlanacaktır. (Ön Başvurusu Kabul Edilen Adayların İsim Listesi TABLO-2 Faaliyet Takviminde Belirtilen Tarihte www.kkk.tsk.tr Adresinde Yayımlanacaktır.)
(3) 3’üncü Aşama (Kayıt-Kabul) :
Her Bir Unvan İçin; Merkezi Sınavdan (Kpss) Aldıkları Notlar Esas Alınarak (En Yüksek Nottan En Düşük Nota Doğru Sıralanarak) Atama Yapılacak Boş Kadro Sayısının Kaç Katına Kadar Adayın Sınavlara Gireceği (Baraj Puanı) Belirlenecektir. Adayların Başvuru Şartlarını Taşıyıp Taşımadıkları Kayıt-Kabul Aşamasında Getirecekleri Belgelerin Asılları Kontrol Edilerek Yapılacaktır. (Başvuru Ve Sınavlar İçin Çağrılacak Adayların İsim Listesi Tablo-2 Faaliyet Takviminde Belirtilen Tarihte www.kkk.tsk.tr Adresinde Yayımlanacaktır.)
Not: 2’nci Aşamada (Başvuru Aşaması) Belirlenen Taban Puanın Üzerindeki Adaylardan Başvuru Belgelerinin İstenmesi, Adaylara Sınavlara Çağırma Konusunda Bir Taahhüt İçermez. Adaylar, Ayrıca 3’üncü Aşamada (Kayıt-Kabul Aşaması) Belirlenen Baraj Puanını Da Geçmesi İle Sınavlara Girmeye Hak Kazanırlar.
B. Ön Başvuru, Başvuru, Kayıt-Kabul Ve Sınav Tarihleri Faaliyet Takviminde (TABLO-2) Belirtilmiştir.
C. Adayların Kendilerine Planlanan Gün Ve Zamanda Sınavlara İştirak Etmeleri Gerekmektedir.
Ç. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda Doldurulması Gereken Bütün Bölümler (Özellikle Adayların Yazışma/E-Posta Adresleri, Telefon Numaraları Vb.) Tam Ve Doğru Olarak Doldurulacaktır. İkamet Edilen Adresler Yazılırken, İkamet Yerlerinin Posta Kodu Doğru Girilmelidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Başvuru Ve Sınav Takvimi:
A.Çevrimiçi Ön Başvurular, 23 Temmuz – 12 Ağustos 2013 (Saat 17.00’a Kadar) Tarihleri Arasında www.kkk.tsk.tr Adresi Üzerinden Yapılacaktır.
B.Ortaöğretim Mezunları İçin 2012 Yılı Kpss Sınavına Ait Kpssp94, Ön Lisans Mezunları İçin 2012 Yılı Kpss Sınavına Ait Kpssp93, Lisans Mezunları İçin 2012 Yılı Kpss Sınavına Ait Kpssp03 Puanları Esas Alınacaktır.
C.15 Ağustos 2013 Tarihinden Sonra Ön Başvurusu Kabul Edilen Ve Her Unvan İçin Belirlenecek Taban Puan Üzerindeki Adayların İsim Listesi (Her Unvan İçin Belirlenecek Taban Puanlar İle Birlikte) www.kkk.tsk.tr Adresinde Tebliğ Niteliğinde Yayımlanacaktır.
ç.Ön Başvurusu Kabul Edilen Ve Taban Puan Üzerindeki Adaylar, 29 Ağustos 2013 Tarihine Kadar Posta Veya Şahsen Müracaat İle İstenilen Belgeleri Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/Ankara)Nda Bulunduracaklardır.
D.Belgelerini Gönderen/Teslim Eden Adayların Merkezi Sınavdan (KPSS) Aldıkları Notlar Esas Alınarak (En Yüksek Nottan En Düşük Nota Doğru Sıralanarak) Her Bir Unvan İçin Atama Yapılacak Kontenjan Sayısının Kaç Katına Kadar Adayın Sınavlara Çağrılacağı (Baraj Puan) Ve Çağrılan Adayların Sınav Tarih Ve Saatleri, Faaliyet Takviminde Belirtilen Tarihte (06 Eylül 2013’den Sonra) www.kkk.tsk.tr Adresinde Tebliğ Niteliğinde Yayımlanacaktır.
E.Uygulamalı Sınav Ve Mülakatlar, 11 – 20 Eylül 2013 Tarihleri Arasında İcra Edilecektir.
F.Faaliyet Takvimi Tablo-2’dedir.

Değerlendirme Ve Sonuçların Yayımı:
A.Uygulamalı Sınav Ve Mülakat Sınavlarında Baraj Notu 100 Üzerinden 70’tir. Uygulamalı Sınav Veya Mülakat Sınavlarının Birinden 70 Baraj Notunun Altında Puan Alan Adaylar Elenir Ve Bir Sonraki Aşamaya Alınmazlar. Adayların Değerlendirmesi; Kpss Notu, Uygulamalı Sınav Notu (Uygulamalı Sınav Yapılacak Unvanlar İçin) Ve Mülakat Notu Toplamının Girdikleri Sınav Sayısına Bölünmesi Şeklinde Yapılacaktır. Değerlendirmede Ortaya Çıkan Sonuç Puanına Göre Adaylar Başarı Sırasına Dizilecektir.
b.Bir Aday Unvan/İl Tercihindeki Öncelik Sırasına Göre Yalnızca Bir Unvan/İl Tercihine Asil Olarak Yerleştirilecektir. Asil Kadroların Tamamlanmasını Müteakip Kalan Adaylar Yine Sonuç Puanına Göre Genel Yedek Olarak Sıralanacaktır. Asil Kadrolarda Boşalan Unvanlar; Puanı En Yüksek Olan Ve O Unvanı Tercih Eden Genel Yedek Adaydan Başlamak Üzere Tamamlanacaktır.
c.Başarılı Olan Adayların İsim Listesi Ve Yapmaları Gereken Hususlar www.kkk.tsk.tr Adresinde Yayımlanacaktır.
Ç.Yapılan Sınavlara Katılım Ve Başarı Durumuna Göre Kontenjanın (Asil Ve Yedek) Tamamlanamayacağı Öngörülen Unvanlarda; Planlı Sınav Günü Dışında (Müteakip Günlerde De) Sırası Gelen Adaydan İtibaren Çağrı Yapılabilecektir (Sınavlar Süresince Adayların www.kkk.tsk.tr Adresini Takip Etmeleri Kendi Yararlarına Olacaktır.).

5.Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Ön Başvuruları Kabul Edilen Adayların Gönderecekleri Belgeler İle Kayıt-Kabul Aşamasında Adaylardan İstenen Belgeler, Faaliyet Takviminde Belirtilen Tarihlerde www.kkk.tsk.tr Adresinde Yayımlanacaktır.
Sivil Memur Çevrimiçi (Onlıne) Ön Başvuru Formu Doldurma Talimatı:
A.Kılavuzun Tamamını Okumadan Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunu Doldurmayınız.
B.Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda Doldurulması Gereken Bütün Bölümler Tam Ve Doğru Olarak Doldurulmalıdır.
C.Adaylar Başvuru Şartlarında Belirtilen Koşulların Tamamına Uygun Olmak Zorundadır.
Ç.Adayların Yazışma Adreslerini, Telefon Numaralarını Ve Elektronik Posta (E-Mail) Adreslerini (Adaylara, İşlemleri Ve Sınavlar Hakkındaki Bazı Bilgilendirmeler E-Posta Adresine Mesaj Veya Cep Telefonuna Sms Göndermek Suretiyle Yapılabilecektir.) Tam Ve Eksiksiz Olarak Doldurmaları Önem Arz Etmektedir. Adaylar İkamet Ettikleri Adresleri Yazarlarken, İkamet Ettikleri Yerlerdeki Postanelerden Posta Kodunu Doğru Olarak Öğrenerek Doldurmalıdır.
d.Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda Adayların Doldurdukları Bilgilerin Doğruluğundan Ve Sonrasında Doğabilecek Hukuki Müeyyidelerden Adaylar Sorumludur.
E.Verilen Bilgilerin Eksik Ve Hatalı Olduğunun Tespit Edilmesi Hâlinde Aday Elenmiş Kabul Edilecek Ve İşlemleri İptal Edilecektir.
F.Temin Faaliyet Takvimi Gerekli Görüldüğünde İdarece Değiştirilebilecektir.
G.2013 Yılı Birinci Dönem Temin Faaliyeti Tamamlandığından, 18 Nisan – 10 Mayıs 2013 Tarihleri Arasında Başvuru Yapan Adayların Da Tekrar Başvuru Yapmaları Gerekmektedir.
Ğ.Adaylar Aşağıda Açıklanan Ön Başvuru Formu Doldurma Talimatını İyice Okuyup Anladıktan Sonra “Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formu”nu Tıklayarak Dolduracaklardır.

1.T.C.Kimlik Numarası:
T.C.Kimlik Numaranızı (11 Haneli) Tam Ve Doğru Olarak Yazınız.
Dikkat: Bilgi Güncelleme İşlemini Seçtiğinizde, İşlemi Yaparken Tc Kimlik Numarasını Değiştirmenize İzin Verilmeyeceğinden, Tc Kimlik Numaranızı Doğru Ve Eksiksiz Girdiğinizi Kontrol Ediniz.
2.Adı:
Adınızı İlgili Kutucuğa Büyük Harflerle Yazınız. Adınızı Yazmanız İçin Bu Alanda 20 Harflik Bir Yer Ayrılmıştır. Birden Fazla Adınız Varsa, Nüfus Cüzdanınızda Olduğu Gibi, Diğer Adınızı Arada Bir Boşluk Bırakarak Yazınız. İsim Veya İsimlerinizi Yazdığınızda İlgili Alana Sığmaması Durumunda, Birinci Adınızı Açık Olarak Sığdığı Kadarıyla, İkinci Adınızı Bir Boşluk Bırakarak Baş Harfini Yazınız.
Dikkat: Bilgi Güncelleme İşlemini Seçtiğinizde, İşlemi Yaparken Adınızı Değiştirmenize İzin Verilmeyeceğinden, Adınızı Doğru Ve Eksiksiz Girdiğinizi Kontrol Ediniz.
3.Soyadı:
Soyadınızı İlgili Kutucuğa Büyük Harflerle Yazınız. Soyadınızı Yazmanız İçin 25 Harflik Bir Yer Ayrılmıştır. Nüfus Cüzdanınızda Olduğu Gibi, Soyadınızı İlgili Kutucuğa Sığdığı Kadar Yazınız. Birden Fazla Soyadınız Varsa, Sırasıyla Arada Bir Boşluk Bırakarak Yazınız.
Dikkat: Bilgi Güncelleme İşlemini Seçtiğinizde, İşlemi Yaparken Soyadınızı Değiştirmenize İzin Verilmeyeceğinden, Soyadınızı Doğru Ve Eksiksiz Girdiğinizi Kontrol Ediniz.
4.Baba Adı:
Babanızın Adını Veya Adlarını İlgili Kutucuğa, Size Ait Nüfus Cüzdanınızdaki Kayda Uygun Olarak Büyük Harflerle Yazınız.
5.Anne Adı:
Annenizin Adını Veya Adlarını İlgili Kutucuğa, Size Ait Nüfus Cüzdanınızdaki Kayda Uygun Olarak Büyük Harflerle Yazınız.
6.Doğum Tarihi:
Nüfus Cüzdanınızda Yazan Veya Nüfus Kaydına Göre Olan Doğum Tarihinizi Gün/Ay/Yıl Olarak İlgili Bölümden Bularak Seçiniz.
7.Doğum Yeri İl:
Nüfus Cüzdanınızın “Doğum Yeri” Bölümünde Yazılı Olan İli, İlgili Bölümden Bularak Seçiniz.
8. Doğum Yeril İlçe:
Nüfus Cüzdanınızın “Doğum Yeri” Bölümünde Yazılı Olan İlçeyi, İlgili Bölümden Bularak Seçiniz.
9.NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL 
Nüfus Cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” Bölümünde Yazılı Olan İli, İlgili Bölümden Bularak Seçiniz.
10. Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe :
Nüfus Cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” Bölümünde Yazılı Olan İlçeyi, İlgili Bölümden Bularak Seçiniz.
11. Nüfusa Kayıtlı Mahalle/Köy :
Nüfus Cüzdanınızın “Nüfusa Kayıtlı Olduğu” Bölümünde Yazılı Olan Mahalle/Köyü, İlgili Bölüme Yazınız.
12. Cilt Nu.:
Nüfus Cüzdanınızın “Cilt Nu.” Bölümünde Yazılı Olan Numarayı Tam Ve Doğru Olarak Yazınız.
13.Sayfa Nu.:
Nüfus Cüzdanınızın “Sayfa Nu.” Bölümünde Yazılı Olan Numarayı Tam Ve Doğru Olarak Yazınız.
14 Aile Sıra Nu. :
Nüfus Cüzdanınızın “Aile Sıra Nu.” Bölümünde Yazılı Olan Numarayı Tam Ve Doğru Olarak Yazınız.

Dikkat: Başvuru Güncelleme/Sorgulama İşlemlerinde Aday Numaranızı Unuttuğunuzda Cilt Nu./ Sayfa Nu. (Aile Sıra Nu.)/ Sıra Nu.Nız Sorulacağından Bu Bilgileri Doğru Ve Eksiksiz Girdiğinizi Kontrol Ediniz.
15.Medeni Hali:
Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.
16.Baba Mesleği:
Babanızın (Sağ Veya Vefat) Mesleğini İlgili Bölümden Seçiniz.
17.Anne Mesleği:
Annenizin (Sağ Veya Vefat) Mesleğini İlgili Bölümden Seçiniz.
18.Baba Öğrenim Durumu:
Babanızın (Sağ Veya Vefat) Öğrenim Durumunu İlgili Bölümden Seçiniz.
19.Anne Öğrenim Durumu:
Annenizin (Sağ Veya Vefat) Öğrenim Durumunu İlgili Bölümden Seçiniz.
20. Gazi Veya Şehit Eşi/Çocuğu:
Bu Alana Gazi Veya Şehit Eşi/Çocuğu İseniz “Evet“, Değilseniz “Hayır“ Seçeneğini İşaretleyiniz.
22. Sürekli İkamet Adresi:
Hâlen İkamet Edilen Ve Nüfus Müdürlüğünde Kayıtlı Adresinizi Tam, Doğru Ve Açık Olarak Yazınız.
23.Posta Kodu:
Posta Kodunuzu Tam Ve Doğru Olarak Yazınız. Bilmiyorsanız En Yakın Ptt Şubesinden Öğreniniz.
24 İl:
İlgili Alandan İkamet Edilen İli Seçiniz.
25.İlçe:
İlgili Alandan İkamet Edilen İlçeyi Seçiniz.
26.E-Posta:
İşlemleriniz Hakkında Sizi Bilgilendirmek Üzere, Sizin Tarafınızdan Kullanılan Geçerli Bir E-Posta Adresini Tam Ve Doğru Olarak Küçük Harflerle Yazınız.
27.Telefon Numarası (Cep):
İşlemleriniz Hakkında Sizi Bilgilendirmek Ve Size En Kısa Zamanda Ulaşabilmemiz Maksadıyla; 10 Haneli Cep Telefon Numaranızı (Gsm Kodunu Belirterek) Yazınız.
28. Telefon Numarası (Ev):
Size En Kısa Zamanda Ulaşabilmemiz Maksadıyla; 10 Haneli Ev Telefon Numaranızı (Alan Kodunu Belirterek) Yazınız (Ptt Kayıtlı Olması Önemlidir).
29. Eğitim Durumu (Lise Ve Dengi Okul):
2012 Yılı Kpss’ye Girdiğinizde Lise Ve Dengi Okul Mezunu İseniz ; Mezun Olduğunuz Lise Türünü Ve Lise Bölümünü İlgili Alandan Seçiniz.
30. Eğitim Durumu (Ön Lisans Ve Myo):
2012 Yılı Kpss’ye Girdiğinizde Ön Lisans Ve Myo Mezunu İseniz; Mezun Olduğunuz Lise Türünü, Lise Bölümünü, Ön Lisans/Myo Adı Ve Bölümünü İlgili Alandan Seçiniz.
31. Eğitim Durumu (Lisans Ve Lisans Üstü):
2012 Yılı Kpss’ye Girdiğinizde 4 Yıllık Veya Daha Uzun Süreli Üniversite/Fakülte Mezunu İseniz; Mezun Olduğunuz Lise Türünü, Lise Bölümünü, Üniversite Adı Ve Bölümünü İlgili Alandan Seçiniz.
32.Ehliyet :
Sahip Olduğunuz Sürücü Belgesinin Sınıfını İlgili Bölümden Seçiniz. Sürücü Belgesi Almak İçin Başvuruda Bulunduysanız Ve Hâlen Belgenizi Almadıysanız Kodlama Yapmayacaksınız (Sürücü Belgesine Sahip Olmayan Adaylar Kodlama Yapmayacaktır.).
33.YABANCI DİL SEVİYESİ:
Öğrenim Gördüğünüz Veya Bildiğiniz Yabancı Dili Ve Seviyesini İlgili Alandan Seçiniz. Varsa Belgelenebilir Sınav Adını Ve Sınav Puanını İşaretleyiniz.
34.ASKERLİK STATÜSÜ:
Askerlik Hizmetini Hangi Statüde Yaptıysanız Onu Seçiniz.
35.TERHİS TARİHİ:
Askerlik Hizmetini Tamamlamış Olanlar İçin : Askerlik Şubesinden Aldığınız Terhis Belgenizde Yazılı Olan Terhis Tarihinizdir. Terhis Tarihi Gün/Ay/Yıl Olarak İlgili Bölümden Seçilecektir (20 Eylül 2013 Tarihinden Sonra Terhis Olacakların Başvuruları Kabul Edilmeyecektir.).
NOT: Askerlik Hizmetini Tamamlamamış Olanlar Da Başvurabileceklerdir. (657 Sayılı Kanunu’nun 48’inci Maddesi: Askerlik Durumu Bakımından, Askerlikle İlgisi Bulunmamak, Askerlik Çağına Gelmemiş Bulunmak Veya Askerlik Çağına Gelmiş İse Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yapmış Yahut Ertelenmiş Veya Yedek Sınıfına Geçirilmiş Olmak.)
36. Cinsiyeti:
Cinsiyetinizi Belirten Seçeneği İşaretleyiniz.
37.Tercih Ettiği Unvan/Unvanlar:
Tercih Ettiğiniz Unvanı/Unvanları (Adaylar Aynı Anda En Fazla 5 Farklı Unvan İçin Tercih Yapabilecektir.) İlgili Bölümden Seçiniz Ve İşaretleyiniz. Mutlaka Niteliklerinize Tam Olarak Uyan Unvanı İşaretleyiniz. (Unvanların Karşısındaki İl Tercihleri Ve İl Öncelik Sıralarını İçeren Dilekçe Mülakat Sınavı Öncesinde Adaylardan Alınacaktır.)
38.Adli Sicil Kaydı:
Bu Alana Adli Sicil Kaydı Ve/Veya Adli Sicil Arşiv Kaydınız Var İse “Evet“, Yok İse “Hayır“ Seçeneğini İşaretleyiniz. (Evet’i İşaretlediyseniz, Uygulamalı Sınav/Mülakata Gelirken Mahkeme Kararı Vb. İlgili Belgelerinizi Yanınızda Getirmeniz Sizin Yararınıza Olacaktır.)
39. Kılavuzda Belirtilen Şartları Taşıyorum:
İlgili Alandan Size Uygun Olan Seçeneği İşaretleyiniz.
Önemli Açıklamalar
A. Online Ön Başvuru Formunu Eksiksiz, Tam Ve Doğru Olarak Doldurduktan Sonra Onay Sayfasındaki Bilgileri Kontrol Ederek “Kaydet” Düğmesine Basınız.
B.Başvuru Bilgileri Sayfasının Bilgisayar Çıktısını Alıp Saklayınız.
C.Mevcut Başvuru Bilgilerinizi “Başvuru Sorgulama” Seçeneğini Kullanarak Kontrol Edebilirsiniz.
Ç.Bilgilerinizde Değişiklik Olduğu Takdirde (Ön Başvuru Tarih Aralığı Süresince), Başvuru Ana Sayfasından “Başvuru Güncelleme” Seçeneğinden, Kayıtlı Bilgilerinizi Güncelleyebilirsiniz.
D. Aday Numaranızı Kaybetmeyiniz. İdarece, Adayların Yazılı, Şifahen Veya Bilgi Edinme Başvurusu Yolu İle Yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” Taleplerine Yanıt Verilmeyecektir.

Ön Başvuru Esnasında Karşılaştığınız Sorunlarla İlgili İletişim Bilgileri:
Tel: (0 312) 562 11 11
Belgegeçer (Faks) : (0 312) 562 15 08
E-Posta: Pertem@Kkk.Tsk.Tr

30 Temmuz, 2013 | Kategori memur
Bu İşkur yazısı 8 ay  önce sitemizde yayınlanmıştır.

Henüz Yorum Bulunmuyor

Yorum,Soru,Görüş ve Önerilerinizi Alalım ?

Sitemizde yorum yapan kullanıcılar yaptıkları yorumlardan sorumludur. Düzgün bir Türkçe ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.

İŞKUR’un resmi sitesi değildir. Sitemizde iş ilanları ve haberleri resmi kaynaklardan derlenerek yayınlanmaktadır. İçeriklerin tamamı editörlerimiz tarafından özgün ve belirli kaynaklardan derlenerek yayınlanmaktadır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kopyalanması yasaktır.
Gizlilik ve Telif Hakkı | Reklam Yayıncılığı Politikası | İletişim