2013 Sağlık Bakanlığı Denetçi Memur Alımları

Sponsorlu Bağlantılar

2013 Sağlık Bakanlığı Denetçi Memur Alımları

SAĞLIK BAKANLIĞI 20 DENETÇI MEMUR ALACAK 2013

İŞKUR Kamu Personel Alımları Memur Alım İlanları. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu 20 Sağlık Denetçi Yardımcısı Alım İlanı.

Başvurular 19 Ağustos 2013 Tarihinde Başlayıp, 29 Ağustos 2013 Mesai Saati Bitiminde Sona Eriyor.

T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığına 8 Eczacılık Fakültesi, 2 Biyomühendislik/Genetik Biyomühendislik, 2 Moleküler Biyoloji Ve Genetik Mühendisliği, 1 Biyoloji Bölümü, 1 Biyomedikal Mühendisliği, 6 Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadî Ve İdarî Bilimler Fakülteleri Veya Bunlara Denkliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Yurtiçindeki Veya Yurtdışındaki Öğretim Kurumlarının Birinden Mezunu Olmak Üzere Toplam 20 Sağlık Denetçi Yardımcısı Alınacaktır.

Başvurular 19 Ağustos 2013 Pazartesi Günü Başlayıp 29 Ağustos 2013 Perşembe Günü Saat 17:30’da Sona Erecektir. Sınava Katılmak İsteyen Adayların Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Bizzat Başvurmaları Veya Sınav Başvuru Formu, 2 Adet Fotoğraf Ve KPSS Sonuç Belgesinin Aslı Veya Bilgisayar Çıktısı, Yükseköğrenim Diploması Veya Bitirme Belgesinin A4 Boyutunda Fotokopisini Postayla Göndermeleri Gerekmektedir. Postadaki Gecikmeden Dolayı Süresinde Ulaşmayan Müracaatlar İşleme Konulmayacaktır.

Sınava Katılmak İsteyen Adaylar Başvuru Formu Ve Sınavla İlgili Bilgileri İçeren Duyuru Metnini Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Resmi İnternet Sitesinden (www.titck.gov.tr) Temin Edebileceklerdir.

Başvuru Koşulları:
Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılabilmek İçin Aşağıdaki Nitelikleri Taşımak Gerekir:
A) 14/07/1965 Tarihli Ve 657 Sayılı Kanunun 48 İnci Maddesinde Belirtilen Genel Şartları Taşımak,
B) En Az 4 Yıl Süreli Lisans Eğitimi Veren Eczacılık Fakültesi, Biyomühendislik/ Genetik Biyomühendislik Bölümü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü, Biyoloji Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadî Ve İdarî Bilimler Fakülteleri Veya Bunlara Denkliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Yurtiçindeki Veya Yurtdışındaki Öğretim Kurumlarının Birinden Mezun Olmak,
C) Yazılı Sınav Tarihinde 35 Yaşını Doldurmamış Olmak,
Ç) Adli Sicili Yönünden Sağlık Denetçiliğine Engel Hali Bulunmamak,
D) Sağlık Durumu Bakımından Yurdun Her Yerinde Görev Ve Yolculuk Yapmaya Elverişli Olmak,
E) T.C. Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tarafından, 07-08 Temmuz 2012 Veya 06-07 Temmuz 2013 Tarihlerinde Yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P8 Puan Türünden 70 Ve Daha Yüksek Puan Almış Olmak Gerekmektedir.
Sınava Başvuran Adaylardan 07-08 Temmuz 2012 Veya 06-07 Temmuz 2013 KPSS P8 Puanı Sonuçlarına Göre Alınacak Kişi Sayısının 10 Katı Aday (200 Kişi) Söz Konusu Puan Türündeki Başarı Sıralaması Dikkate Alınarak Yazılı Sınava Çağrılacaktır.
Ancak Son Sıradaki Adayla Aynı Puanı Almış Olan Adaylar Da Sınava Katılmaya Hak Kazanır. Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylar, 9 Eylül 2013 Tarihinden İtibaren Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Resmi İnternet Sitesinden (www.titck.gov.tr) İlan Edilecek Olup, Kişilere Ayrıca Özel Bir Duyuru Yapılmayacaktır.

Başvurular:
Adaylar, Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Resmi İnternet Sitesinde (www.titck.gov.tr) İlan Edilen “Sağlık Denetçi Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu’nu Açık Ve Eksiksiz Olarak Doldurup, Fotoğraf Yapıştırıp Islak İmzalı Olarak, Aşağıda İstenen Belgeler İle Birlikte Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:5 P.K. 06520
Çankaya Ankara Adresine Posta Veya Hafta İçi 09:00-18:00 Mesai Saatleri Arasında Şahsen Başvuruda Bulunabileceklerdir.

Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavına Girmek İsteyen Adaylardan İstenen Belgeler;
1) Kurumun Resmi İnternet Sitesinden Temin Edilerek, Başvuru Sahibi Tarafından Açık Ve Eksiksiz Doldurulmuş, Fotoğraf
Yapıştırılmış Islak İmzalı Sağlık Denetçi Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu,
2) KPSS Belgesinin Aslı Veya Bilgisayar Çıktısı,
3) İki Adet Fotoğraf,
4)Yükseköğrenim Diploması Veya Bitirme Belgesinin Fotokopisi (A4 Boyutunda), Yukarda Sayılan Belgelerin, 29 Ağustos 2013 Tarihi Mesai Bitimine Kadar Kuruma Teslim Edilmesi Şarttır. Postadaki
Gecikmeler Nedeniyle Süresi İçinde Kuruma Ulaşmayan, Eksik Belge Ve Bilgileri Bulunan Ve Şartları Taşımadığı Halde Yapılan
Başvurular Değerlendirmeye Alınmayacaktır. Başvuru Tarihi Olarak, Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Evrak Birimine Giriş
Tarih Ve Saati Esas Alınacaktır.

Sınav Başvurusu İçin Müracaat Edilecek Yer:
Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:5 P.K. 06520 Çankaya Ankara
Tel: 0 312- 218 30 00/3709

Sınavın Konuları:
Yazılı Sınav; Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı, Aşağıdaki Konulardan Seçilmek Suretiyle Ve Yürürlükteki Mevzuat Hükümleri Esas Alınarak Yapılır. Yazılı Sınav, Sınav Konuları İtibariyle Test Veya Klasik Sınav Şeklinde Yapılabilecektir.

A) Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakülteleri Veya Bunlara Denkliği Kabul Edilmiş Yurtiçi Ve Yurtdışındaki Öğretim Kurumlarından Mezun Olan Adayların Yazılı Sınav Konuları:

A) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar Ve Memur Suçları), Medeni Hukuk (Genel Esaslar Ve Ayni Haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku.

Sponsorlu Bağlantılar

B) İktisat: İktisat Teorisi (Mikro İktisat, Makro İktisat), İktisadi Düşünceler Ve Doktrinler Tarihi, Para, Banka, Kredi
Ve Konjonktür Uluslararası İktisadi İlişkiler Ve Teşekküller, İşletme İktisadı, Güncel Ekonomik Sorunlar.
C) Maliye: Genel Maliye Teorisi Ve Maliye Politikaları, Kamu Giderleri, Bütçe.
Ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Bilanço Analizi Ve Teknikleri, Ticari Hesap.
B) Eczacılık Fakültesi, Biyomühendislik/ Genetik Biyomühendislik Bölümü, Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü,
Biyoloji Bölümü, Biyomedikal Müh. Bölümlerinden Mezun Adaylar İçin Sınav Konuları:
A) Hukuk: Temel Hukuk Bilgisi.
B) Kendi Meslek Alanlarına Ait Ve Adayın Seçerek Cevaplandırabileceği Sorular Veya Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik
Gibi Ortak Okutulan Derslerden Sorular.
C) Her İki Aday Grubu İçin
A) Kompozisyon (Genel, Güncel Ve Sosyo-Ekonomik Konular).
B) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca Dillerinden Birisi.

Sınav Tarihi:
Sınav, Yazılı Ve Sözlü Olmak Üzere İki Aşamalı Olarak Ankara’da Yapılacaktır. Yazılı Sınav, 21 Eylül 2013 Cumartesi Günü Yapılacaktır. Sınava Katılmaya Hak Kazanan Adaylara Sınavın Yapılacağı Yeri, Tarihi Ve Saati Belirten Fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” Verilecektir. Adaylar, Sınava Sınav Giriş Belgesi İle Fotoğraflı Ve Onaylı Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı,
Sürücü Belgesi) Kontrol Edildikten Sonra Alınacaklardır. Adaylar İstendiğinde Bunları Sınav Görevlilerine İbraz Etmekle Yükümlüdürler.

Sınavın Değerlendirilmesi:
Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavında; Her Konu Grubu İçin Tam Not 100’dür. Yazılı Sınavda Başarılı Sayılabilmek İçin Yabancı Dil Dışında Her Konu Grubu İçin Alınan Notun 60’tan Ve Konu Gruplarının Yabancı Dil Dahil Aritmetik Ortalamasının Da 70’den Aşağı Olmaması Gerekir.
Yazılı Sınav Başarı Sıralamasında, Sınav Notu Eşit Olan Adayların Bulunması Durumunda Yabancı Dil Notu Yüksek Olan Adaya Öncelik Tanınacaktır.
Sözlü Sınav; Yazılı Sınavda Başarı Gösteren Adaylar Arasından En Yüksek Nottan Başlanmak Suretiyle Alınacak Sağlık Denetçi Yardımcısı Sayısının 3 (Üç) Katını Aşmayacak Sayıda Aday Sözlü Sınava Çağrılacaktır.

Yazılı Sınavda Başarı Göstererek Sözlü Sınava Girecek Olanların Listesi, Sözlü Sınavın Yapılacağı Yer, Tarihi Ve Saati Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Resmi İnternet Sitesinden (www.titck.gov.tr) İlan Edilecek Olup, Ayrıca Adaylara Yazıyla Bildirilecektir.

Sözlü Sınavda Aday;
A) Yazılı Sınav Konularına İlişkin Bilgi Düzeyi,
B) Bir Konuyu Kavrayıp Özetleme, İfade Yeteneği Ve Muhakeme Gücü,
C) Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Davranış Ve Tepkilerinin Mesleğe Uygunluğu,
Ç) Özgüveni, İkna Kabiliyeti Ve İnandırıcılığı,
D) Genel Yetenek Ve Genel Kültürü,
E) Bilimsel Ve Teknolojik Gelişmelere Açıklığı, Yönlerinden Değerlendirmeye Tabi Tutulur. Sözlü Sınavda Başarılı Sayılmak İçin Komisyon Başkan Ve Üyelerinin Yüz Tam Puan Üzerinden Verdikleri Puanların Aritmetik Ortalamasının En Az 70 Olması Şarttır.

Sınavın Değerlendirilmesi İtiraz:
Sağlık Denetçi Yardımcılığı Sınavını Başarmış Sayılmak İçin Giriş Sınav Notunun 70’den Az Olmaması Gerekir. Giriş Sınavı Notu, Yazılı Sınav Notu İle Sözlü Sınav Notu Toplamının Ortalaması Alınarak Bulunur.
Sınavda Başarı Gösterenlerin Sayısı Kadro Sayısından Fazla İse Giriş Sınavı Notu Üstün Olanlar Tercih Edilir. Giriş Sınavı Notunun Eşitliği Halinde, Sırasıyla Yazılı Sınav Notu Ve KPSS Puanı Yüksek Olan Aday Öncelik Kazanır.
Sağlık Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olanlara Yazılı Tebligat Yapılacak Olup Kazananların Listesi Ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet sitesinden (www.titck.gov.tr) İlan Edilecektir. Yazılı Ve Sözlü Sınav Sonuçlarına İtiraz, Sınav Sonuçlarının İlan Gününden Başlamak Üzere 5 İşgünü İçinde Komisyona Yapılır.

http://www.iskur-isilanlari.com

Diğer Konular:
Başvuru Evraklarında Zımba Kullanılmayacak Olup, Fotoğraf Yapıştırıcı İle Yapıştırılacaktır.
Giriş Sınavı Sonucunda Başarılı Olan Adaylar, Tebliğ Tarihinden İtibaren, Belirtilen Belgeler İle On Beş Gün İçerisinde Yazılı Olarak Kuruma Başvurmak Zorundadır. Sınavı Kazananlardan Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Tespit Edilenlerin Sınavları Geçersiz Sayılır Ve Atamaları
Yapılmaz, Atamaları Yapılmış Olsa Dahi İptal Edilir. Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunanlar Hiç Bir Hak Talebinde Bulunamazlar Ve Haklarında Cumhuriyet Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunulur.

18 Ağustos, 2013 | Kategori memur
Bu İşkur yazısı 8 ay  önce sitemizde yayınlanmıştır.

Henüz Yorum Bulunmuyor

Yorum,Soru,Görüş ve Önerilerinizi Alalım ?

Sitemizde yorum yapan kullanıcılar yaptıkları yorumlardan sorumludur. Düzgün bir Türkçe ile yazılmamış yorumlar onaylanmamaktadır.

İŞKUR’un resmi sitesi değildir. Sitemizde iş ilanları ve haberleri resmi kaynaklardan derlenerek yayınlanmaktadır. İçeriklerin tamamı editörlerimiz tarafından özgün ve belirli kaynaklardan derlenerek yayınlanmaktadır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kopyalanması yasaktır.
Gizlilik ve Telif Hakkı | Reklam Yayıncılığı Politikası | İletişim